Zoznam auditovaných subjektov

Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých v predchádzajúcom období spoločnosť vykonala audit – rok 2017

Podľa štatutárneho audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve.

Vydané správy v roku 2018 – Subjekty verejného záujmu:

IČO: Názov subjektu: Adresa: Mesto: PSČ: Účtovné obdobie:
00155012 Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. Bardejovská 44 Prešov 080 01 2017

Komentáre sú uzavreté.