O spoločnosti

AV Audit, s. r. o. je audítorskou spoločnosťou, ktorá okrem tejto hlavnej činnosti vykonáva aj činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Založená 01.10.2009

Štatutárny orgán: Ing. Angela Vysopalová, PhD. (Konateľ a zodpovedný audítor)

Spoločnosť vykonáva overenie individuálnych závierok obchodných spoločností, obcí a neziskových organizácií.

Od roku 2010 overuje aj konsolidované účtovné závierky verejnej správy.

Vydané správy k týmto konsolidovaným závierkam bude naša spoločnosť v súlade s § 24 zákona 540/2007 z. z. zverejňovať na tejto webovej stránke vždy za uplynulý rok do 31. marca nasledujúceho roka.

Okrem tejto audítorskej činnosti, spoločnosť poskytuje podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo.

Zodpovedný audítor tejto spoločnosti je Ing. Angela Vysopalová, PhD., ktorá vykonáva audítorskú činnosť od roku 1991. Znaleckú činnosť Ing. Angela Vysopalová, PhD. v odbore Ekonomika a manažment, personalistika a dane vykonávala od roku 1994 – 2008.

Komentáre sú uzavreté.