O spoločnosti

AV Audit, s. r. o. je audítorskou spoločnosťou, ktorá okrem tejto hlavnej činnosti vykonáva aj činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Založená 01.10.2009

Štatutárny orgán: Ing. Angela Vysopalová, PhD. (štatutárny audítor)

Spoločnosť vykonáva overenie individuálnych závierok obchodných spoločností, obcí a neziskových organizácií.

Od roku 2010 overuje aj konsolidované účtovné závierky verejnej správy.

Od roku 2016 overuje aj SVZ.

Na webovej stránke vždy za uplynulý rok do 31. apríla nasledujúceho roka zverejňuje SVZ.

Okrem tejto audítorskej činnosti, spoločnosť poskytuje podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo.

Štatutárny audítor tejto spoločnosti je Ing. Angela Vysopalová, PhD., ktorá vykonáva audítorskú činnosť od roku 1991. Znaleckú činnosť Ing. Angela Vysopalová, PhD. v odbore Ekonomika a manažment, personalistika a dane vykonávala od roku 1994 – 2008.

Komentáre sú uzavreté.