O spoločnosti

AV Audit, s. r. o. je audítorskou spoločnosťou, ktorá okrem tejto hlavnej činnosti vykonáva aj činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Založená 01.10.2009

Štatutárny orgán: Ing. Angela Vysopalová, PhD. (štatutárny audítor)

Spoločnosť vykonáva overenie individuálnych závierok obchodných spoločností, obcí a neziskových organizácií.

Od roku 2010 overuje aj konsolidované účtovné závierky verejnej správy.

Od roku 2016 overuje aj SVZ. Ukončenie overovania SVZ v roku 2019.

Na webovej stránke vždy za uplynulý rok do 31. apríla nasledujúceho roka zverejňuje SVZ.

Okrem tejto audítorskej činnosti, spoločnosť poskytuje podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo.

Štatutárny audítor tejto spoločnosti je Ing. Angela Vysopalová, PhD., ktorá vykonáva audítorskú činnosť od roku 1991. Znaleckú činnosť Ing. Angela Vysopalová, PhD. v odbore Ekonomika a manažment, personalistika a dane vykonávala od roku 1994 – 2008.

Komentáre sú uzavreté.